Lantgårdar AB


Kontaktuppgifter

0455-41200
hk@lantgardar.nu

Address

Rosendal
 37302 Ramdala
N/A
N/A
N/A
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Lantgårdar AB!

Bolaget skall bedriva lantbruks-och skogsbruksrörelse, samt konsultationer inom fastighetsrättsliga området, mäkleri inom fastighetsområdet,försäljning av tjänster inom jakt, fiske, turism, kick-offs ävensom nalaktiviteter för företag, samt förvaltning av fastigheter och handel med värdepapper.
Lantgårdar AB är verksamt i Ramdala och har inte ännu uppdaterat sin presentation på MäklarListan. Lantgårdar AB har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på MäklarListan. Tipsa gärna Lantgårdar AB om MäklarListan när du är i kontakt med dem.

Om du söker fastighetsmäklare så har du en jättebra möjlighet att skapa en offertförfrågan och jämföra olika firmor som är verksamma i ditt område via vår offertservice. Tjänsten går ut på att du får offert från olika fastighetsmäklare som är verksamma i ditt område. Tjänsten låter dig snabbt och bekvämt göra ett urval av intresserade fastighetsmäklare direkt över nätet.

Du kan sedan i lugn och ro jämföra från fastighetsmäklare och välja den som passar bäst för just dig. Observera att det är helt kostnadsfritt att använda tjänsten!

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 4,172 5,554 5,064
Rörelseresultat 2,267 3,623 2,854
Resultat efter finansnetto 2,815 4,289 3,160
Resultat före skatt 2,110 3,799 2,400
Årets resultat 1,550 2,811 1,791
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 2,152 2,210 2,778
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 23,327 20,416 19,959
Summa 25,479 22,625 22,738
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 20,650 19,350 16,809
Obeskattade reserver 2,505 1,800 1,310
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2,324 1,475 4,618
Eget kapital och skulder 25,479 22,625 22,738
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 1,003.70% 1,384.10% 432.20%
Vinstmarginal 53.50% 63.40% 53.90%
Soliditet 88.30% 91.30% 78.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 2 2 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 468
Personalkostnader 1,009 1,034 1,430
Sociala kostnader 254 261 351
Aktieutdelning 200 250 270
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
550301-XXXX Svensson, Rolf Stefan Ledamot sedan 2003-10-31
890704-XXXX Svensson, Rebecca Malvina Suppleant sedan 2010-03-05
900924-XXXX Svensson, Angelica Charlotta Suppleant sedan 2010-03-05
Nuvarande Tillsynsbefattningar
680519-XXXX Ericson, Magnus Patric Germund Revisor sedan 2003-10-31
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
540929-XXXX Svensson, Ann-Britt Margareta Suppleant 2003-10-31 - 2010-03-05